PAKIET IV : Metodyka realizacji korekcji i działań korygujących + Analiza przyczyn źródłowych - Metoda "5 WHY" w zarządzaniu jakością + Analiza przyczyn źródłowych - metoda Fishbone (diagram Ishikawy) w zarządzaniu jakością

Opis pakietu:

Pakiet kursów e-learningowych składający się z poniższych szkoleń:

 1. Metodyka realizacji korekcji i działań korygujących

Cele szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia będziesz potrafił/a:

 •     rozróżniać i definiować korekcje oraz działania korygujące;
 •     udokumentować korekcje i działania korygujące;
 •     dokonać analizy przyczyn niezgodności;
 •     opisać podstawowy proces realizacji korekcji oraz działań korygujących.

Kto powinien uczestniczyć?

Kurs ten dedykowany jest w szczególności Pełnomocnikom/Menadżerom ds. jakości, pracownikom działów jakości, ale także innym osobom biorącym udział w działaniach podejmowanych w odniesieniu do niezgodności.

Podstawowe informacje o kursie:

 • Czas trwania: 30 minut

 

 1. Analiza przyczyn źródłowych - Metoda "5 WHY" w zarządzaniu jakością

Zanim będziemy mogli rozwiązać problem, musimy najpierw określić jego rzeczywistą przyczynę. Często skupiamy się na najbardziej oczywistej, a następnie zastanawiamy się, dlaczego problem nadal występuje. Metoda „5 WHY” przeciwdziała temu zjawisku, prowadząc nas do sedna problemu. Poznaj zorientowaną na wyniki technikę „5 WHY” oraz szybko i niezawodnie zidentyfikuj pierwotną przyczynę problemu. Kurs pozwala nauczyć się techniki zadawania pytań w dowolnym miejscu i czasie. Po zapoznaniu się z materiałami dostępnymi w kursie sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując test końcowy.

Kto powinien uczestniczyć?

Ten kurs jest specjalnie zaprojektowany dla:

 •     Wszystkich zainteresowanych dotarciem do sedna problemu.
 •     Specjalistów i kadry zarządzającej w zakresie zarządzania jakością.

Podstawowe informacje o kursie:

 • Czas trwania: 20 minut
 • Liczba modułów: 4
 • Liczba testów: 1

 

 1. Analiza przyczyn źródłowych - metoda Fishbone (diagram Ishikawy) w zarządzaniu jakością

Co to jest metoda Ishikawy i jak można zastosować ją do ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów w zespole? Zapoznaj się z tą prostą w użyciu metodą, naucz się ilustracyjnie przedstawiać złożone relacje przyczynowo-skutkowe oraz zidentyfikuj ne tej podstawie przyczynę problemu. Kurs pozwala nauczyć się korzystać z tej metody samodzielnie lub w zespole współpracowników, gdziekolwiek i kiedykolwiek jest to potrzebne.

Kto powinien uczestniczyć?

Ten kurs jest specjalnie zaprojektowany dla:

 •     Każdego zainteresowanego ustrukturyzowaną metodą identyfikacji przyczyn źródłowych.
 •     Specjalistów i kadrę zarządzająca w zakresie zarządzania jakością.

Cel kursu:

Niniejszy kurs pozwala w ciągu zaledwie 20 minut, w dowolnym miejscu i czasie na zapoznanie się z często stosowaną metodą zarządzania jakością, która pomoże znaleźć rzeczywistą przyczynę problemu.

Podstawowe informacje o kursie:

 • Czas trwania: 20 minut
 • Liczba modułów: 4
 • Liczba testów: 1