Jak wdrożyć zmiany, które niesie wersja 3 standardu IFS HPC?

Opis kursu

Rozszerzenie szkolenia „IFS HPC wersja 3 - zmiany w stosunku do wersji 2 standardu”

Jak wdrożyć zmiany, które niesie wersja 3 standardu IFS HPC?

Kto powinien uczestniczyć?

Kurs ten dedykowany jest w szczególności dla:

  • Pełnomocników/Menadżerów/Kierowników jakości
  • Członków zespołów ds. oceny ryzyka
  • Innych osób z organizacji aktywnie uczestniczących w rozwoju systemu zarządzania zgodnego z IFS HPC

Cele kursu:

  • Zapoznanie ze zmianami w dotychczasowych wymaganiach
  • Zapoznanie i wyjaśnienie nowych wymagań wprowadzonych do standardu
  • Przygotowanie do samodzielnego dostosowania systemu w organizacji do nowej wersji standardu

Treść kursu

Kod rabatowy uprawniający do 25% zniżki od podstawowej ceny szkolenia obowiązuje od 01.09.2023 – 17.09.2023IFSHPC3

Zakup bezpośrednio na platformie - cena po wpisaniu kodu rabatowego IFSHPC3 wyniesie 152,44zł netto