Metodyka realizacji korekcji oraz działań korygujących