Zasady bezpieczeństwa przy pojazdach elektrycznych

Prawie wszystkie warsztaty samochodowe będą musiały wcześniej czy później zajmować się pojazdami hybrydowymi lub elektrycznymi. Osoby pracujące z takimi pojazdami z układami wysokiego napięcia muszą być świadome ich potencjalnych zagrożeń i możliwych środków ochronnych. Dotyczy to wszystkich pracowników - tj. nie tylko mechanicy w warsztacie, ale także personel sprzątający i pracownicy biurowi, którzy mogą mieć kontakt z pojazdami. Dzięki temu praktycznemu, kursowi e-learningowemu pracownicy programu będą świadomi zagrożeń związanych z systemami wysokiego napięcia i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Program zawiera kilka testów rozumienia, a ostateczny certyfikat jest dokumentacją umiejętności uczestnika w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z niebezpieczeństwami pojazdów mechanicznych wyposażonych w systemy wysokiego napięcia.

Technologie Wodorowe