Food fraud

Globalizacja produkcji żywności oraz liberalizacja handlu wpłynęły na dostępność wielu różnorodnych surowców i produktów od wielu dostawców. Proces ten sprawił, że łańcuch dostaw żywności stał się także bardziej anonimowy i złożony co może wpływać na zakup zafałszowanych surowców, dodatków czy materiałów, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Warto, aby organizacja była przygotowana, czyli wyszła naprzeciw potencjalnym zafałszowaniom, które mogą mieć wpływ na jej funkcjonowanie. Standardy rozpoznawalne przez GFSI (BRCGS Food v.8, IFS Food v.7, FSSC 22000 v.5.1) wymagają przeprowadzenia oceny podatności przedsiębiorstwa na zafałszowania. Innymi słowy, potrzeba jest zrozumienia istniejącego ryzyka, przeprowadzenia oceny podatności produktów na zafałszowania, zidentyfikowania ryzyka i trzymania go pod nadzorem. Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z zafałszowaniami żywności (oszustwami żywnościowymi) i wykorzystanie zdobytej wiedzy do samodzielnego przeprowadzenia oceny podatności na zafałszowania.

CELE

 1. Zapoznanie z definicjami, nazewnictwem i podziałem zafałszowań żywności
 2. Zapoznanie i wyjaśnienie wymagań dotyczących zafałszowań żywności w standardach rozpoznawalnych przez GFSI
 3. Zapoznanie się z metodami narzędziami minimalizującymi ryzyko oraz przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia oceny podatności na zafałszowania
 4. Zapoznanie z metodami / technikami wykorzystywanymi przy wykrywania zafałszowań / potwierdzania autentyczności żywności

ZAWARTOŚĆ KURSU

 1. Podstawowe informacje związane z zafałszowaniami żywności – definicje, rodzaje, działania międzynarodowe i krajowe
 2. Wymagania prawne
 3. Wymagania dotyczące zafałszowań żywności w standardach BRCGS Food v.8, IFS Food v.7, FSSC 22000 v.5.1
 4. Przeprowadzenie oceny ryzyka - Ocena podatności na zafałszowania żywności
 5. Metody wykrywania zafałszowań / potwierdzania autentyczności żywności

WYMAGANIA

Uczestnik przed przystąpieniem do kursu Food Fraud powinien posiadać wiedzę dotyczącą systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, systemu HACCP oraz oceny ryzyka.

METODOLOGIA

Uczestnik płynnie prowadzony jest przez podstawowe informacje dotyczące zafałszowań (definicje, rodzaje, wpływ zafałszowań na sektor spożywczy i społeczeństwo), wymagania standardów rozpoznawalnych przez GFSI, etapy przeprowadzenia oceny podatności na zafałszowania i metody wykrywania zafałszowań bądź potwierdzania autentyczności żywności. Podczas każdej z sekcji kładziony jest nacisk na zrozumienie przedstawionych zagadnień przez uczestnika. Dlatego też zawartość merytoryczna jest z wzbogacona o część zadaniową, w tym Studium Przypadku, która została wpleciona w opracowany materiał. Kurs stanowi ciekawą alternatywę dla kursów tradycyjnych.

ODBIORCY

 1. Pełnomocnicy/Menadżerowie/Kierownicy jakości
 2. Pełnomocnicy systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 3. Członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, zespołu HACCP
 4. Inne osoby z organizacji aktywnie uczestniczące w rozwoju systemu bezpieczeństwa żywności
 5. Konsultanci ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 6. Osoby zainteresowane tematyką zafałszowań żywności.

 

International Food Standard (IFS) wersja 7 - zmiany w standardzie

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności stają się nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania producentów żywności. Grono firm przystępujących do certyfikacji tego typu systemów stale się powiększa. System IFS Food jest jednym z wiodących standardów w tym obszarze. Każda organizacja posiadająca certyfikowany system IFS Food i chcąca utrzymać ten status, zobowiązana jest do rozwijania swojego systemu, spełniając wymagania kolejnych nowych jego wersji. Celem tego kursu jest omówienie zmian w najnowszej wersji standardu IFS Food v7, względem wersji 6.1.

Ten kurs e-learningowy jest specjalnie zaprojektowany dla osób uczących się w ruchu, takich jak Ty - zapewnia wygodę uczenia się we własnym tempie, jednocześnie pozwalając podnieść swoje kompetencje i uczynić kolejny krok we własnym rozwoju zawodowym.

CZEGO DOWIESZ SIĘ Z KURSU?

Tematyka omawiana w tym kursie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zapoznanie ze zmianami w dotychczasowych wymaganiach
 • Zapoznanie i wyjaśnienie nowych wymagań wprowadzonych do standardu
 • Przygotowanie do samodzielnego dostosowania systemu w organizacji do nowej wersji standardu
 • Wyjaśnienie wymagań w sposób zrozumiały, wykorzystując przykłady praktyczne

JAK JEST ZBUDOWANY KURS?

Uczestnik płynnie prowadzony jest przez zmiany i nowości wprowadzone do nowej wersji standardu, kładąc nacisk na przykłady praktyczne. Zawartość merytoryczna została wzbogacona o część zadaniową, która została wpleciona w opracowany materiał, przez co całość stanowi ciekawą alternatywę dla kursów tradycyjnych. Kurs jest łatwo dostępny za pośrednictwem laptopa, tabletu lub smartfonu, dzięki czemu możesz się zalogować i uczyć w dowolnym miejscu i czasie.

Łączny czas trwania programu to około 120 minut, po których będziesz pobrać uznawany na całym świecie e-certyfikat z unikalnym identyfikatorem

KOMU DEDYKUJEMY KURS?

Ten kurs jest specjalnie zaprojektowany dla:

 • Pełnomocników/Menadżerów/Kierowników jakości
 • Członków zespołów HACCP
 • Innych osób z organizacji aktywnie uczestniczących w rozwoju systemu bezpieczeństwa żywności IFS Food