Jak wdrożyć zmiany, które niesie wersja 3 standardu IFS HPC?

Opis kursu

Rozszerzenie szkolenia „IFS HPC wersja 3 - zmiany w stosunku do wersji 2 standardu”

Jak wdrożyć zmiany, które niesie wersja 3 standardu IFS HPC?

Kto powinien uczestniczyć?

Kurs ten dedykowany jest w szczególności dla:

 • Pełnomocników/Menadżerów/Kierowników jakości
 • Członków zespołów ds. oceny ryzyka
 • Innych osób z organizacji aktywnie uczestniczących w rozwoju systemu zarządzania zgodnego z IFS HPC

Cele kursu:

 • Zapoznanie ze zmianami w dotychczasowych wymaganiach
 • Zapoznanie i wyjaśnienie nowych wymagań wprowadzonych do standardu
 • Przygotowanie do samodzielnego dostosowania systemu w organizacji do nowej wersji standardu

Treść kursu

Kod rabatowy uprawniający do 25% zniżki od podstawowej ceny szkolenia obowiązuje od 01.09.2023 – 17.09.2023IFSHPC3

Zakup bezpośrednio na platformie - cena po wpisaniu kodu rabatowego IFSHPC3 wyniesie 152,44zł netto

 

IFS HPC wersja 3 - zmiany w stosunku do wersji 2 standardu

Opis kursu

Omówienie zagadnień związanych z wydaniem nowej wersji standardu IFS HPC i zmianami jakie wersja 3 wprowadza względem wersji 2.

Kto powinien uczestniczyć?

Kurs ten dedykowany jest w szczególności dla:

 1. Pełnomocników/Menadżerów/Kierowników jakości
 2. Członków zespołów ds. oceny ryzyka
 3. Innych osób z organizacji aktywnie uczestniczących w rozwoju systemu zarządzania zgodnego z IFS HPC

Cele kursu:

 1. Zapoznanie ze zmianami w dotychczasowych wymaganiach
 2. Zapoznanie i wyjaśnienie nowych wymagań wprowadzonych do standardu
 3. Przygotowanie do samodzielnego dostosowania systemu w organizacji do nowej wersji standardu

Treść kursu

 1. Zakresy certyfikacji,
 2. Audyty niezapowiedziane,
 3. Outsourcing,
 4. Czas na produkcji,
 5. Action plan,
 6. Product defence,
 7. Kultura bezpieczeństwa produktu.

Kod rabatowy uprawniający do 25% zniżki od podstawowej ceny szkolenia obowiązuje od 17.04.2023 – 30.04.2023ZMIANA3

Zakup bezpośrednio na platformie - cena po wpisaniu kodu rabatowego ZMIANA3 wyniesie 134,15zł netto