Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i ochrony danych osobowych

Ochrona danych

Witamy na stronie TÜV SÜD Polska https://www.tuv-sud.pl . Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych, które nam powierzono, jest dla nas priorytetem dla osób odwiedzających naszą stronę internetową lub korzystających z naszych formularzy online.

Ważne jest dla nas, abyś był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszych ofert i usług online, i wiesz, jak ich używamy.

Zamierzone wykorzystanie danych osobowych do przetwarzania

Administratorem danych jest TŪV SŪD Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa, NIP 779-19-82-781, Kapitał zakładowy: 200 000 PLN Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NR KRS: 0000040430.

TÜV SÜD Polska jest wiodącą organizacją usług technicznych działającą w wielu obszarach przemysłu. Zakres naszych usług obejmuje audity, inspekcje, testy, atestacje, weryfikacje oraz raporty ekspertów, a także certyfikację i szkolenia. W naszej pracy kierujemy wartościami takimi jak: niezawodność, bezpieczeństwo, ochrona i jakość, ochrona środowiska i rentowność. Wszędzie tam, gdzie TÜV SÜD Polska przetwarza dane osobowe, odbywa się w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Zapisujemy i zachowujemy adres IP twojego komputera w celu przesłania zawartości odwiedzanej przez ciebie strony internetowej na Twój komputer (np. teksty, zdjęcia i pliki do pobrania itp.) (Artykuł 6 (1) punkt. b rozporządzenia RODO). Przetwarzamy te dane, aby zidentyfikować i zapobiegać nadużyciom. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 (1) punkt. f RODO. W tym kontekście naszym uzasadnionym zainteresowaniem przetwarzaniem danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem strony internetowej.

O ile przetwarzamy twoje dane w sposób opisany powyżej w celu zapewnienia funkcji naszej strony internetowej, jesteś zobowiązany umową do udostępnienia nam tych danych.

Inne cele

Przetwarzamy również dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie, np. kiedy przeprowadzasz zapytanie lub spotkanie online lub gdy zamawiasz materiały informacyjne lub biuletyny. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 (1) punkt b. RODO. Dane przetwarzane przez nas w tym kontekście obejmują dane klientów, pracowników i dostawców w zakresie niezbędnym do celów określonych w zakresie niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

O ile przetwarzamy Twoje dane zgodnie z powyższym opisem w celu zaakceptowania i przetworzenia zamówienia, terminu (lub biuletynu), jesteś zobowiązany umową do udostępnienia nam tych danych. Nie możemy dostarczyć informacji marketingowych bez wymaganych danych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych (patrz Art. 6 (1) punkt. a RODO), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody do czasu wycofania zgody.

Transfer danych do podmiotów zależnych

Przeważnie przekazujemy Twoje dane do odpowiedniej firmy w grupie TÜV SÜD, gdzie przetwarzamy je w celu dostarczenia zamówionej usługi i zapytania.

Oznacza to, że informacje mogą być również przetwarzane przez inne jednostki organizacyjne Grupy TÜV SÜD. Jednakże takie przetwarzanie jest ograniczone do zakresu wymaganego do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub do którego inny podmiot prawny działający jako dostawca usług / procesor musi postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez administratora danych.

W tym kontekście korzystamy z usługodawców (zlokalizowanych w Unii Europejskiej), którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (np. w marketingu e-mailowym lub projektowaniu i opracowywaniu oprogramowania, lub w celu obsługi zapytań klientów). W takich przypadkach informacje są przekazywane stronom trzecim w celu umożliwienia dalszego przetwarzania. Zewnętrzni dostawcy usług są starannie dobierani i kontrolowani w regularnych odstępach czasu w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

Ci usługodawcy / podmioty przetwarzające są związani procedurami. Biorąc to pod uwagę, podlegają one naszym wymaganiom, które obejmują przetwarzanie danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych. W szczególności są zobowiązani umową do traktowania danych z zachowaniem ścisłej poufności i nie mogą przetwarzać danych w celach innych niż uzgodnione.

Transfer danych do procesora danych odbywa się na podstawie art. 28 (1) RODO. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych stronom trzecim ani w inny sposób udostępniać ich w celach komercyjnych.

Poza powyższym, przekażemy Twoje dane osobowe do organów ścigania i, jeśli to konieczne, do zainteresowanych stron trzecich bez twojej wyraźnej zgody, jeśli jest to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z naszych usług lub do ścigania sądowego. Takie przeniesienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy istnieją konkretne dowody na nielegalne zachowanie lub nadużycie. Przeniesienie danych może również nastąpić w przypadku, gdy przyczynia się to do egzekwowania warunków użytkowania lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do dostarczania informacji do określonych organów publicznych na żądanie. Obejmują one organy ścigania, organy ścigania przestępstw zagrożonych karą grzywny oraz organy finansowe.

Przekazanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zwalczaniu niewłaściwego użycia, ściganiu przestępstw oraz zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, chyba że nasze interesy są nadrzędne wobec Twoich praw i interesów w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, art. 6 (1) punkt. f RODO.

Zamierzony transfer danych do państw trzecich

Obecnie TÜV SÜD Polska nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich. W przeciwnym razie ustalimy wymagane warunki prawne. W szczególności będziesz informowany o odpowiednich odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo

TÜV SÜD Polska podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przekazywanych TÜV SÜD Polska przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieautoryzowanych stron. Dotyczy to również wszelkich zakupionych usług zewnętrznych. Weryfikujemy skuteczność naszych środków ochrony danych i ciągle je udoskonalamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wszelkie wprowadzone dane osobowe są szyfrowane podczas przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.

Ciasteczka (Cookies)

Aby strona internetowa była przyjazna dla użytkownika i aby dostosować działanie naszej witryny do twoich potrzeb, niektóre obszary naszej witryny mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookie to mały plik, który jest przechowywany lokalnie na twoim komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Po ponownym odwiedzeniu witryny na tym samym urządzeniu plik cookie wskazuje na przykład, że jesteś wielokrotnym gościem. Pliki cookie pozwalają nam również analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą identyfikować użytkownika na stronach internetowych osób trzecich, w tym witryn dostawców usług analitycznych.

Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika.  Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Korzystanie z serwisów internetowych administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. 

Pliki cookies mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia, z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu usunięcia plików cookies lub ich nie zapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronach danej przeglądarki:

Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Anonimowe śledzenie witryny

Aby lepiej dopasować tę stronę do potrzeb naszych klientów, analizujemy sposób interakcji naszych klientów z witryną. Anonimizujemy Twój adres IP (i ewentualnie podobne informacje wymieniane z naszą witryną przez komputer lub urządzenie podczas standardowego korzystania z Internetu), a następnie wykorzystujemy go do analizy danych, takich jak strony na https://www.tuv-sud.pl  odwiedzony przez twoją przeglądarkę i twój komputer. Ponownie używamy plików cookies do tego celu. Nasz plik cookie zawiera tylko jeden unikalny numer, dzięki któremu możemy ponownie zidentyfikować Cię na naszych stronach internetowych - ale nie na stronach internetowych osób trzecich. Używamy przechowywanych danych wyłącznie do celów statystycznych. W szczególności adres IP nie będzie powiązany z żadnym indywidualnym użytkownikiem. Dane nie będą udostępniane stronom trzecim.

Korzystanie z Google Universal Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Universal Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google Inc. ("Google"). Google Universal Analytics wykorzystuje pliki cookie, pliki tekstowe przechowywane na komputerze, aby pomóc nam analizować sposób korzystania z naszej witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) są przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane.

Na tej stronie aktywowaliśmy anonimizację IP, dzięki czemu adres IP użytkowników w państwach członkowskich UE lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwery Google w USA i tam skracany. W imieniu dostawcy strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączył adresu IP przesłanego przez twoją przeglądarkę w ramach operacji Google Universal Analytics z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz uniemożliwić instalację plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnego zakresu funkcji tej witryny. Ponadto możesz uniemożliwić Google zbieranie i wykorzystywanie danych dotyczących korzystania z witryny wygenerowanej przez pliki cookies (w tym Twój adres IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki z następującego linku: http://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = de.

Kliknij poniższy link, aby uniemożliwić zbieranie danych przez Google Universal Analytics. Kliknięcie tego linku spowoduje ustawienie pliku cookie służącego do rezygnacji, który uniemożliwi śledzenie Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Wyłącz Google Analytics

Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i prywatności danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl  html and/or http://www.google.de/privacy.html

Należy pamiętać, że ta strona korzysta z Google Universal Analytics z rozszerzeniem kodu "anonymizeIp", aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (znane jako maskowanie IP) i wykluczać bezpośrednie odniesienia osobiste.

Osadzanie wtyczek społecznościowych

Nasza strona internetowa używa przycisków do następujących sieci społecznościowych:

 • Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

Przyciski pokazują logo poszczególnych sieci społecznościowych. Jednak przyciski nie są standardowymi wtyczkami społecznościowymi, tj. wtyczkami dostarczanymi przez sieci społecznościowe, ale linkami z ikonami przycisków. Przyciski te są aktywowane tylko przez celowe akcje (kliknięcie). Tak długo, jak nie klikniesz przycisków, żadne dane nie zostaną przesłane do sieci społecznościowych. Klikając przyciski, akceptujesz komunikację z serwerami sieci społecznościowej, aktywując przyciski i tworząc link.

Po kliknięciu przycisk działa jako wtyczka udostępniania. Następnie sieć społecznościowa uzyskuje informacje o odwiedzonej witrynie, którą można udostępniać znajomym i kontaktom. Musisz być zalogowany, aby "dzielić się" informacjami. Jeśli nie jesteś zalogowany, zostaniesz przekierowany na stronę logowania do klikniętej sieci społecznościowej, tym samym opuszczając strony tuev-sued.de. Jeśli jesteś zalogowany, Twoje "podobne" lub zalecenie danego artykułu zostaną przesłane.

Gdy aktywujesz przycisk, sieci społecznościowe otrzymają również informacje, do których uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony naszej strony internetowej i kiedy to zrobiłeś. Ponadto mogą być przesyłane takie informacje, jak adres IP, dane o używanej przeglądarce i ustawienia językowe. Jeśli klikniesz przycisk, kliknięcie zostanie przeniesione do sieci społecznościowej i użyte zgodnie z ich polityką dotyczącą danych.

Po kliknięciu przycisku nie mamy kontroli nad zebranymi danymi i operacjami przetwarzania danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych, ani nie jesteśmy "kontrolerem" zdefiniowanym w RODO. Nie zdajemy sobie również sprawy z pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celów i okresów przechowywania. Biorąc to pod uwagę, informacje tutaj podane nie są kompletne.

Dane będą przesyłane niezależnie od tego, czy faktycznie masz konto u tego dostawcy, czy też jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy, twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Dostawcy mogą również używać plików cookie na komputerach do śledzenia użytkownika.

O ile nam wiadomo, dostawcy ci przechowują te dane w profilach użytkowników, które wykorzystują do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania stron internetowych zorientowanych na popyt. Ten rodzaj analizy jest przeprowadzany (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu prezentacji reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o swoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez odpowiednią sieć społecznościową, a także na temat Twoich praw i ustawień prywatności, zapoznaj się z informacjami podanymi przez następujące witryny mediów  społecznościowych:

 • Facebook:  http://www.facebook.com/about/privacy
 • Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
 • Twitter: http://twitter.com/privacy
 • Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_YouTube

Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe uzyskiwały dane o Tobie, nie klikaj przycisku.

Fanpage Facebook

Określone w tym rozdziale zasady dotyczą użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

Polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji). 

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.

Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka. W przypadku wymaganych działań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.  Relacje pomiędzy naszą firmą, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

Standardowe czasy usuwania danych:

Prawodawstwo określiło wiele czasów przechowywania danych i zobowiązań z nimi związanymi. Pod koniec tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo usuwane. Dane, na które powyższe okresy i obowiązki przechowywania danych nie mają wpływu, są usuwane lub anonimizowane, gdy tylko cele określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych przestają obowiązywać. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie zawiera innych przepisów dotyczących przechowywania danych, przechowujemy gromadzone przez nas dane tak długo, jak są one wymagane do powyższych celów, dla których zostały zgromadzone.

Inne wykorzystanie danych i usuwanie danych:

Wszelkie dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie twoich danych osobowych będzie generalnie wykonywane tylko w zakresie dozwolonym na podstawie przepisów prawnych lub w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub wykorzystanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Cię o tych innych usługach i przekażemy wszystkie inne istotne informacje przed dalszym przetwarzaniem.

Identyfikacja i ściganie nadużyć

Przechowujemy wszelkie informacje dotyczące identyfikacji i ścigania nadużyć, w szczególności adresu IP, przez maksymalny okres 7 dni. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 (1) punkt. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w utrzymywaniu danych przez 7 dni jest zapewnienie funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem tej strony internetowej oraz walka z cyberatakami i podobnymi złośliwymi działaniami. W stosownych przypadkach możemy wykorzystywać anonimowe informacje, aby dopasować projekt naszej strony do potrzeb użytkownika.

Prawa osób, których przetwarzamy dane osobowe.

Prawo dostępu

Na żądanie masz prawo do uzyskania od nas informacji o danych osobowych dotyczących Ciebie i przetwarzanych przez nas w zakresie określonym w art. 15 RODO. Możesz wysłać swoją prośbę pocztą elektroniczną na adres podane poniżej.

Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać od nas usunięcia niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie bez zbędnej zwłoki (Art. 16 RODO). W tym celu prosimy o kontakt pod podany poniżej adres.

Prawo do usunięcia

Jeżeli powody prawne określone w art. 17 RODO mają zastosowanie, masz prawo do natychmiastowego usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") danych osobowych dotyczących Ciebie. Te powody prawne obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone, lub cofasz zgodę i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu (i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania - nie ma zastosowania do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej). Aby potwierdzić powyższe prawa, proszę skontaktować się z podanym poniżej adresem kontaktowym.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli kryteria określone w art. 18 RODO są spełnione, masz prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z powyższym artykułem RODO. Zgodnie z tym artykułem ograniczenie przetwarzania może być wymagane w szczególności, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia ich wykorzystania lub jeśli osoba, której dotyczą dane, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, dopóki nie jest jasne, czy nasz uzasadniony interes jest nadrzędny w interesie osoby, której dane dotyczą. Aby potwierdzić powyższe prawa, proszę skontaktować się z podanym poniżej adresem kontaktowym.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 RODO. Oznacza to, że masz prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie, i masz prawo przekazywać te dane do innego kontrolera, takiego jak inna usługa dostawca. Warunkiem wstępnym jest to, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się za pomocą środków automatycznych. Aby potwierdzić powyższe prawa, proszę skontaktować się z podanym poniżej adresem kontaktowym.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw w ramach art. 21 RODO do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, który opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, z przyczyn związanych z daną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, które unieważniają twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie nie ma na celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Aby potwierdzić powyższe prawa, proszę skontaktować się z podanym poniżej adresem kontaktowym.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie i przeprowadzonych przez nas jest niezgodne z prawem lub niedozwolone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za nas. Możesz skontaktować się z tym organem pod adresem:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
telefon: 22 531-03-00
faks: 22 531-03-01 

Adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Aktualna wersja tego polityki prywatności o ochronie danych jest zawsze dostępna pod adresem https://www.tuv-sud.pl/pl-pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

Inspektor ochrony danych

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, wniosków o informacje, wniosków lub skarg należy kierować bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych, który chętnie skorzysta z naszych usług.
Inspektor Ochrony Danych
Mieczysław Obiedziński
TŪV SŪD Polska Sp. z o.o.,
ul. Podwale 17,
00-252 Warszawa
+48 22 696 43 96
mieczyslaw.obiedzinski@tuv-sud.pl

Data wydania polityki prywatności: Warszawa 01.01.2020

Last modified: Wednesday, 29 April 2020, 11:33 AM